VÆRDIER

VISION

”At vi ambitiøst skaber grundlaget for fællesskab, udvikling, performance og oplevelser gennem trygge og faste rummelige rammer med anerkendende feedback”

Vores vision er underbygget med fokus på:

MISSION

”Gennem vores værdier skaber vi samlet målet hos Aalborg Rebels Academy – LIVSGLÆDE”

Ud fra værdisættet har vi defineret vores forenings vision og mission. Derudover kommer de enkelte værdier til udtryk på forskellige måder i foreningen og ikke mindst i træningen, med anvendelsen af Digital Dannelse.

De 6 værdier forsøger vi at få til at “arbejde sammen”.